Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Regulamin Finansowania Sportu Okręgu PZW w Poznaniu na rok 2022-2025

 

1. Finansowanie sportu okręgowego realizowane jest z następujących źródeł:
a. dotacji zarządu okręgu - nie mniej niż 15% odpisu od składki członkowskiej członków okręgu według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego/,
b. dotacji zarządów kół,
c. subwencji na realizację zadań w zakresie sportu wędkarskiego,
d. darowizn od sponsorów sportu,
e. dofinansowania uzyskanego z urzędów miejskich i wojewódzkich oraz organizacji rządowych,

 

2. Z dofinansowania korzystać mogą wyłącznie członkowie Okręgu PZW w Poznaniu w tym:
a. Mistrzowie Okręgu na dany rok w danej dyscyplinie wędkarskiej,
b. Reprezentanci Okręgu wyłonieni na drodze eliminacji,
c. Powołane Reprezentacje Okręgowe złożone z członków Okręgu,

 

3. Ze środków uzyskanych ze źródeł wymienionych w pkt.1 finansowany jest:
a. udział reprezentantów Okręgu w indywidualnych, drużynowych i Teamowych Mistrzostwach Polski PZW,
b. udział drużyn oraz zawodników w zawodach z cyklu Grand Prix Polski /GPP/, którzy indywidualnie lub drużynowo uzyskali prawo startu na dany rok i reprezentują Okręg PZW w Poznaniu,
c. udział w Pucharze Polski/PP/,

 

4. Ze środków uzyskanych ze źródeł wymienionych w pkt.1 organizowane są:
a. mistrzostwa okręgu w dyscyplinie; spławikowej, gruntowej, spinningowej, muchowej, karpiowej, morskiej i rzutowej w zakresie określonym w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego,
b. Grand Prix Okręgu w każdej dyscyplinie wędkarskiej,
c. obsługa Okręgowego Kapitanatu Sportowego i Okręgowego Kolegium Sędziowskiego.

 

5. Finansowanie udziału w zawodach o Mistrzostwo PZW dotyczy:
a. Mistrzów Okręgu;
   i. kosztów uczestnictwa do wysokości kosztu opłaty startowej ustalonej przez GKS
   ii. ryczałtu na zakwaterowanie i wyżywienie za trening plus tura lub dwie tury zawodów (jeden ryczałt na zawodnika), trening plus dwie tury zawodów lub zawody trzy turowe (dwa ryczałty na zawodnika), w wysokości podanej w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu,
   iii. ryczałtu za dojazdy w wysokości ½ kilometrówki na dwie osoby,
   iv. ryczałtu na zanęty i przynęty dla mistrzów okręgu, którzy biorą udział w Mistrzostwach Polski PZW,
b. Innych zawodników uprawnionych do startu w MP (zawodnicy biorący udział w GPP);
   i. kosztów uczestnictwa do wysokości kosztu opłaty startowej ustalonej przez GKS,
   ii. ryczałtu za dojazdy w wysokości ½ kilometrówki,

 

6. Finansowanie udziału zawodników lub drużyn uprawnionych do startu w GPP i/lub MP dotyczy:
a. kosztów uczestnictwa do wysokości kosztu opłaty startowej ustalonej przez GKS,
b. ryczałtu za dojazdy w wysokości ½ kilometrówki,
c. inne koszty refinansowane wskazane w załączniku nr 1 RFSO wg możliwości finansowych OKS.

 

7. Kwoty finansowania na dany rok zawarte są w załączniku nr 1 RFSO aktualizowanym przez OKS i zatwierdzanym przez ZO w pierwszym kwartale każdego roku,

 

8. Finansowanie udziału, zawodników, trenerów i opiekunów w zawodach wymienionych w pkt. 5 i 6 zależny jest od możliwości finansowych Okręgu.

 

9. Zawodnicy korzystający z dofinansowania ze środków okręgu zobowiązani są do:
a. udziału w Mistrzostwach Okręgu w danym roku, (z obowiązku tego zwolnione są zawodniczki startujący w kat. KOBIETY),
b. umieszczenia w widocznym miejscu na elementach strojów sportowych logo okręgu oraz złożenia w OKS (w formie elektronicznej) relacji z zawodów ze zdjęciami,
c. godnego reprezentowania Okręgu Poznańskiego w/w imprezach sportowych,

 

10. W przypadku niezastosowania się do wymogu pkt.9, zawodnicy będą zobowiązani do zwrotu kwoty otrzymanego dofinansowania.

 

11. Zawodnicy otrzymujący dofinansowanie zobowiązani są do rozliczenia się z wydatków w terminie do 14 dni od daty zakończenia zawodów a z materiałów informacyjnych w terminie 3 dni od zakończenia tych zawodów.

 

ZAŁACZNIK NR 1 RFSO
DOTYCZY WYSOKOŚĆ DOFINANSOWAŃ W ROKU 2022.

 

1. Startowe zgodnie z ustaleniami GKS na rok 2022
• w dyscyplinie spławikowej zawody 2 turowe: do 360 zł
• w dyscyplinie spławikowej zawody 3 turowe: do 500 zł
• w dyscyplinie feederowej zawody 2 turowe: do 360 zł
• w dyscyplinie feederowej zawody 3 turowe: do 500 zł
• w dyscyplinie podlodowej zawody 3 turowe: do 400 zł
• w dyscyplinie spinningowej brzegowej: do 480 zł
• w dyscyplinie spinningowej Indywidualne Mistrzostwa Polski: do 600 zł
• w dyscyplinie muchowej zawody 2 turowe: do 400 zł
• w dyscyplinie muchowej zawody 3 turowe: do 480 zł
• w dyscyplinie morskiej z plaży zawody 2 turowe: do 320 zł
• w dyscyplinie morskiej z plaży zawody 3 turowe: do 430 zł
• w dyscyplinie rzutowej za team do 320 zł
• w dyscyplinie spinningowej teamowej zawody 2 turowe: do 660 zł
• w dyscyplinie spinningowej teamowej zawody 3 turowe: do 790 zł
• w dyscyplinie karpiowej: do 1080 zł

 

2. Ryczałt nocleg + wyżywienie na osobę 100 zł/dobę,

 

3. Zanętowe:
• w dyscyplinie spławikowej, gruntowej, podlodowej, morskiej na osobę do 200 zł
• w dyscyplinie spinningowej, muchowej, rzutowej na osobę do 150 zł
• w dyscyplinie karpiowej dla Teamu do 450 zł

 

4. Kilometrówka 0,8358 zł/km

 

Regulamin zatwierdzony decyzją Okregowego Kapitanatu Sportowego z dnia 24.05.2022 r.

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.